Oi ch'el mio largo pianto

Oi ch'el mio largo pianto amor ti piace tanto
Asciuti mai quest'occhi
Asciuti mai quest'occhi
non vedrai Fin che non mandi fuore
Fin che non mandi fuore
non mandi fuore
Ohime per gl'occh'il core,
Fin che non mandi fuore,
Fin che non mandi fuore,
non mandi fuore, Ohime per gl'occh'il core.


Return to Internet Renaissance Band